Przejdź bezpośrednio do treści

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA

ZARZĄDZENIE NR 31/2020

BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE

z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie zawieszenia do odwołania dalszych czynności związanych z przeprowadzeniem Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506 ze zm.) i §9 uchwały Nr 107/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019r. poz.8427), w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wskutek zakażeń wirusem SARS-CoV-2 -

zarządza się, co następuje:

§1.Zawiesza się do odwołania dalsze czynności związane z przeprowadzeniem Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok prowadzone na podstawie uchwały Nr 107/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019r.poz.8427) poczynając od głosowania na projekty zgłoszone do Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.

§2.Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Rozwoju Edukacji, Promocji i Budżetu Obywatelskiego Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Zarządzenie dostępne jest TUTAJ