Jastrowski Budżet Obywatelski w 2023 roku

W związku z dążeniem do zwiększenia aktywności i zaangażowania mieszkańców w sprawy Gminy i Miasta Jastrowie, a także mając na uwadze poznanie ich oczekiwań, Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie zaproponował podjęcie przez Radę Miejską w Jastrowiu uchwały w sprawie wprowadzenia Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023. Uchwała została podjęta dnia 25 października 2022r. i nosi numer 500/2022.

Głosowanie
 • Ikona megafonu Kampania informacyjno-edukacyjna
  01.01.2023 00:00
 • Ikona listy projektów Zgłaszanie projektów
  16.01.2023 00:00
  31.01.2023 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem Weryfikacja zgłoszonych projektów
  01.02.2023 00:00
  17.02.2023 23:59
 • Ikona ekranu monitora komputerowego Prezentacja projektów
  03.03.2023 00:00
 • Ikona dymków komentarzy Głosowanie
  13.03.2023 00:00
  31.03.2023 23:59
 • Ikona gwiazdy Ogłoszenie wyników
  07.04.2023 00:00

Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Jastrowie

Jastrowski Budżet Obywatelski jest demokratycznym procesem powierzającym mieszkańcom prawo decydowania o sposobie wydatkowania środków publicznych.

To mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów, które są następnie weryfikowane. Projekty, które pomyślnie przejdą etap weryfikacji zostają poddane pod powszechne głosowanie, a te wybrane w drodze głosowania zostają przeznaczone do realizacji. Wysokość środków przeznaczonych na JBO na rok 2023 to 120 000 zł, a wartość pojedynczego projektu od 10 000 zł do 30 000 zł. Nie przegap swojej szansy!

Dlaczego warto wziąć udział w Jastrowskim Budżecie Obywatelskim?

Ideą Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego jest bezpośrednie uczestnictwo mieszkańców gminy i miasta w projektowaniu części lokalnych wydatków, a tym samym zwiększenie aktywności i integracji lokalnego środowiska. Zgłaszając swój projekt w ramach JBO masz szansę określić co jest dla Ciebie ważne w kontekście wykorzystania środków publicznych.

Trzy
powody

Powodów do zaangażowania się w Jastrowski Budżet Obywatelski jest na pewno więcej. Prezentujemy najważniejsze i liczymy, że przekonają one mieszkańców naszej gminy i miasta do wyznaczania kierunków na rzecz rozwoju swojej okolicy.

Oddaj swój głos

Aktualny harmonogram

 • Ikona megafonu Kampania informacyjno-edukacyjna 01.01.2023 00:00
 • Ikona listy projektów Zgłaszanie projektów 16.01.2023 00:00
  31.01.2023 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem Weryfikacja zgłoszonych projektów 01.02.2023 00:00
  17.02.2023 23:59
 • Ikona ekranu monitora komputerowego Prezentacja projektów 03.03.2023 00:00
 • Ikona dymków komentarzy Głosowanie 13.03.2023 00:00
  31.03.2023 23:59
 • Ikona gwiazdy Ogłoszenie wyników 07.04.2023 00:00

Zgłoszone projekty