Jastrowski Budżet Obywatelski na rok 2020

Witamy na platformie Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego. To pierwsza edycja JBO, podczas której Mieszkańcy zdecydują, na jakie projekty zostanie przeznaczone 100 000 zł. Zachęcamy do aktywnego udziału zarówno przy zgłaszaniu projektów jak i przy głosowaniu.

Możliwość składania odwołań dla projektów zweryfikowanych negatywnie w terminie od 22.02.2020 00:00 do 02.03.2020 23:59

Dowiedz się więcej
 • Kampania informacyjno-edukacyjna
  01.01.2020 00:00
 • Zgłaszanie projektów
  16.01.2020 00:00
  31.01.2020 23:59
 • Weryfikacja zgłoszonych projektów
  03.02.2020 00:00
  21.02.2020 00:00
 • Prezentacja projektów
  03.03.2020 00:00
 • Głosowanie
  16.03.2020 00:00
  30.03.2020 23:59
 • Ogłoszenie wyników
  31.03.2020 23:00
Herb

Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Jastrowie

Jastrowski Budżet Obywatelski jest demokratycznym procesem powierzającym mieszkańcom prawo decydowania o sposobie wydatkowania środków publicznych.

To mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów, które są następnie weryfikowane. Projekty, które pomyślnie przejdą etap weryfikacji zostają poddane pod powszechne głosowanie, a te wybrane w drodze głosowania zostają przeznaczone do realizacji. Wysokość środków przeznaczonych na JBO na rok 2020 to 100 000 zł, a wartość pojedynczego projektu od 5 000 zł do 20 000 zł. Nie przegap swojej szansy!

Dlaczego warto wziąć udział w Jastrowskim Budżecie Obywatelskim?

Ideą Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego jest bezpośrednie uczestnictwo mieszkańców gminy i miasta w projektowaniu części lokalnych wydatków, a tym samym zwiększenie aktywności i integracji lokalnego środowiska. Zgłaszając swój projekt w ramach JBO masz szansę określić co jest dla Ciebie ważne w kontekście wykorzystania środków publicznych.

Trzy
powody

Powodów do zaangażowania się w Jastrowski Budżet Obywatelski jest na pewno więcej. Prezentujemy najważniejsze i liczymy, że przekonają one mieszkańców naszej gminy i miasta do wyznaczania kierunków na rzecz rozwoju swojej okolicy.

Oddaj swój głos

Aktualny harmonogram

 • Kampania informacyjno-edukacyjna 01.01.2020 00:00
 • Zgłaszanie projektów 16.01.2020 00:00
  31.01.2020 23:59
 • Weryfikacja zgłoszonych projektów 03.02.2020 00:00
  21.02.2020 00:00
 • Prezentacja projektów 03.03.2020 00:00
 • Głosowanie 16.03.2020 00:00
  30.03.2020 23:59
 • Ogłoszenie wyników 31.03.2020 23:00