Jastrowski Budżet Obywatelski w 2024 roku

Zasady Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2024

Podstawą prawną regulującą zasady i tryb przeprowadzenia Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 jest UCHWAŁA NR 632/2023 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 listopada 2023r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok. Do pobrania TUTAJ

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze informacje o tegorocznej edycji Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zgłoszenie projektu do JBO nie wymaga ogromnego nakładu pracy. Poniżej przedstawiamy instrukcję jak w łatwy sposób możesz złożyć projekt. Przypominamy, iż projekty będzie można składać jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwiem platformy, na której obecnie się znajdujesz od 16 stycznia 2023r. do 31 stycznia 2024r.  

1. Prześledź harmonogram konsultacji społecznych (pobierz).

2. Projekt do Jastrowskiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy uprawniony mieszkaniec Gminy i Miasta Jastrowie (w przypadku osoby niepełnoletniej do zgłoszenia dołączona musi być zgoda opiekuna prawnego).    

3. Każdy uprawniony mieszkaniec może złożyć tylko jeden projekt.

4. Projekt musi zostać poparty podpisami na formularzu zgłoszeniowym przez co najmniej 10 mieszkańców Gminy i Miasta Jastrowie (pobierz) (w przypadku osób niepełnoletnich, podpisanych na liście, konieczne jest dołączenie zgody opiekuna prawnego) (pobierz)  

5. Do projektu zadania możesz dołączyć dodatkowe materiały (zdjęcia, mapki, rysunki, wydruki) pomocne przy ocenie i prezentacji projektu.

6. Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec Gminy i Miasta Jastrowie może zagłosować maksymalnie na jeden projekt zadania.

7. Termin zgłaszania projektów zadań od 16.01.2024r. do 31.01.2024r.

8. Wszelkie informacje dotyczące przygotowywanych projektów można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu pokój nr 4 oraz we właściwych referatach Urzędu lub jednostkach organizacyjnych, w szczególności w zakresie lokalizacji projektu z uwzględnieniem planów dotyczących wskazanego terenu.

9. Gotowe projekty zadań w ramach JBO mieszkańcy Gminy i Miasta Jastrowie składają:

- poprzez stronę internetową www.jastrowie.pl za pośrednictwem specjalnie dedykowanej platformy (ZAKŁADKA: DLA MIESZKAŃCA -> BUDŻET OBYWATELSKI), na której się znajdujemy, przy czym formularz projektu zgłoszony elektronicznie musi zawierać wszystkie wymagane załączniki w postaci skanów oryginałów dokumentów.

Zapraszamy do obejrzenia podsumowania realizacji projektów edycji z 2023 roku- tutaj