Jastrowski Budżet Obywatelski w 2023 roku

ETAPY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 • Ikona megafonu
  Kampania informacyjno-edukacyjna 01.01.2023 00:00
 • Ikona listy projektów
  Zgłaszanie projektów 16.01.2023 00:00 31.01.2023 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem
  Weryfikacja zgłoszonych projektów 01.02.2023 00:00 17.02.2023 23:59
 • Ikona ekranu monitora komputerowego
  Prezentacja projektów 03.03.2023 00:00
 • Ikona dymków komentarzy
  Głosowanie 13.03.2023 00:00 31.03.2023 23:59
 • Ikona gwiazdy
  Ogłoszenie wyników 07.04.2023 00:00