Jastrowski Budżet Obywatelski w 2024 roku

ETAPY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 • Ikona megafonu
  Kampania informacyjno-edukacyjna 01.01.2024 12:00
 • Ikona listy projektów
  Zgłaszanie projektów 16.01.2024 00:00 31.01.2024 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem
  Weryfikacja zgłoszonych projektów 01.02.2024 00:00 19.02.2024 23:59
 • Ikona ekranu monitora komputerowego
  Prezentacja projektów 04.03.2024 00:00
 • Ikona dymków komentarzy
  Głosowanie 13.03.2024 00:00 31.03.2024 23:59
 • Ikona gwiazdy
  Ogłoszenie wyników 08.04.2024 00:00